Antibioticaresistentie is een bedreiging voor de wereldeconomie

Intro tekst

Volgens de berekening van de World Bank Group zal in de periode tot 2050 de jaarlijkse reductie van het wereldwijde GDP, veroorzaakt door AMR, even groot kunnen worden als de verliezen die door de mondiale financiële crisis van 2008-2009 werden veroorzaakt.

Afbeelding

Ondanks het bewustzijn bij de wetenschappers en politici en de uitgebreide aandacht in de media, blijft AMR (antimicrobial resistance) in de hele wereld stijgen. Vaak geeft het economische belang een impuls aan politieke actie, maar er moet nog veel gebeuren. Antibiotica Resistente Infecties vormen een ernstige bedreiging voor de economie in de toekomst.

AMR is reeds zichtbaar bij de opkomst van multidrugresistentie (MDR) en extensieve drug resistentie (XDR) stammen tegen tuberculose. Ze zijn veel duurder om te behandelen en veel minder succesvol te behandelen. Volgens de berekening van de World Bank Group zal in de periode tot 2050 de jaarlijkse reductie van het wereldwijde GDP, veroorzaakt door AMR, even groot kunnen worden als de verliezen die door de mondiale financiële crisis van 2008-2009 werden veroorzaakt.

Bovendien zouden de landen met lage inkomens met AMR een grotere daling hebben in de economische groei dan rijke landen, waardoor de economische ongelijkheid tussen de landen zou toenemen.

Lees de samenvatting van het World Bank Group scenario

Lees het gehele rapport van de World Bank Group: “Drug Resistant Infections A Threat to Our Economic Future / March 2017
 

Ook Europa strijdt tegen antibioticaresistentie

Diagned Europa AMR.JPG

Klik hier voor meer informatie