CeliaScan

Coeliakie HLA-DQ typering

Multiplex rt-PCR Assay en smeltcurve analyse voor de bepaling van sterk Coeliakie geassocieerde humane leukocyten antigen (HLA)-DQ2.5, HLA-DQ2.2 en HLA-DQ8.

CeliaSCAN-doosjes-Nieuw2-180315-Label-Transparant_0.png

De detectie van HLA-DQ2.5, HLA-DQ8, HLA-DQ2.2 en HLA-DQA1 * 05 markers door PCR is gebaseerd op de amplificatie van allel-specifieke delen in exon 2 van zowel de HLA-DQA1- als de HLA-DQB1-genen .
Vijf primerparen detecteren de allelen DQA1 * 02, DQA1 * 03, DQA1 * 05, DQB1 * 02 en DQB1 * 0302 die nodig zijn om succesvol te kunnen genotyperen voor DQ2,5, DQ2.2 en DQ8. Twee extra extra primerparen detecteren monomorfe delen van de HLA-DRA- en HLA-F-genen en dienen als amplificatie- en temperatuur-verschuivingscontroles.
 

In de real-time PCR-smeltmethode wordt amplificatie van deze specifiek geselecteerde DNA-sequenties gedetecteerd door meting van het SYBR® GreenER ™ fluorescentiesignaal. Omdat SYBR Green is opgenomen in alle dubbelstrengs DNA, moet een smeltcurve worden uitgevoerd om te bepalen of de juiste allelen zijn geamplificeerd.
De smeltcurve wordt uitgevoerd na de voltooiing van de PCR door de reactie langzaam te verwarmen tot 97 ° C, wat het smelten van het dubbelstrengige DNA veroorzaakt en een overeenkomstige scherpe daling van SYBR® GreenERTM-fluorescentie wordt waargenomen. Het instrument bewaakt deze daling van de fluorescentie continu en geeft het weer als smeltpieken. Elke smeltpiek vertegenwoordigt de karakteristieke smelttemperatuur, Tm, van een bepaald DNA-product (waarbij het DNA 50% dubbelstrengs en 50% enkelstrengs is). De Tm wordt bepaald op het buigpunt van de smeltcurve. Aldus zal de aanwezigheid van het gewenste specifieke PCR-product in een gegeven monster worden aangegeven door zijn primerspecifieke Tm.
Deze innovatieve test is gevalideerd in 96-wells plaatformaat (slechts 3 reacties / monster) op de Roche LightCycler®480 en de ABI Prism®7500-serie.

Analyse van resultaten:
Menselijke interpretatie van gegevens is niet nodig omdat de uitvoerbestanden automatisch en onmiddellijk worden vertaald in individuele en batchrapporten via een online softwaretool (ClinicaGeno, VK).
CeliaSCAN is nu beschikbaar als een CE-IVD-gecertificeerde test.

logo.png

TubaScan Ltd. is een bedrijf met een sterke focus op het ontwikkelen van diagnostische testen op basis van menselijke biomarkers. TubaScan Ltd. is een spin-off bedrijf van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiecontrole van het VU Universitair Medisch Centrum in Amsterdam.