Nieuw: T-Track® CMV ELISpot kit

Intro tekst

Bepalen van de functionaliteit van de CMV specifieke cellulaire immuniteit gebaseerd op de ELISpot methode in combinatie met T-activation® technologie.

  • Nieuw:
    • Klein bloed volume benodigd
    • 24 uur monster bewaartermijn
    • Geleverd met T-Track® CMV Calculator software
  • Hoge klinische sensitiviteit
  • Gebruik i.c.m. met de CMV viral load bepaling
  • Bepalen van de functionaliteit van een breed spectrum aan klinisch relevante CMV specifieke effectorcellen (CD4+ en CD8+ T cellen, NK en NKT-like cellen)
Afbeelding