Schildklierziekten

De secretie van de schildklierhormonen  (T3 en T4) spelen een belangrijke rol in de zelfregeling die wordt gereguleerd door het thyroid-stimulating hormone (TSH). De TSH synthese en afgifte door de hypofyse wordt gecontroleerd door de circulerende levels van T3 en T4 en door het hypothalamus thyrotropin-releasing hormone (TRH). De schildklierhormonen reguleren de TSH secretie doormiddel van een negatief feed-back mechanisme. Daarom is  een verhoogde TSH concentratie in serum de vroegste en beste indicator voor  primair hypothyroïdisme. Metingen van schildklierhormonen en TSH-waarden worden gebruikt voor diagnose van hypothyroïdisme en hyperthyroïdisme . In contrast hiermee worden antibody-testen uitgevoerd om vast te stellen of een disfunctie verband heeft met auto-immuun schildklierziekten (AITD)

AITD refereert aan een aantal verschillende afwijkingen waarbij het immuun systeem zich richt op aanvallen op de cellen van de schildklier, die dan symptomen van schildklierziekten veroorzaken. AITD includeert zowel hypothyroïdisme (gereduceerde schildklierhormoon synthese) alsook hyperthyroïdisme, veroorzaakt door een overmaat aan schildklierhormoon-productie.

De meest voorkomende AITD’s zijn:

Hashimoto's thyroïditis (auto-immuun thyroïditis), een aandoening van hypothyroïdisme

ziekte van Graves; De TSH receptoren (TSH-R) zijn een van de belangrijkste  auto-antigenen bij auto-immuun schildklierziekte. De  auto-antibodies die werken als  TSH-R agonisten veroorzaken klinische symptomen van Graves' disease;

Primaire myxedema of auto-immuun schildklierfalen, een  hypothyroïde aandoening veroorzaakt door destructieve van schildkliercellen.

AITD wordt gekarakteriseerd door aanwezigheid van antibodies tegen diverse antigenen in het schildklier orgaan, speciaal tegen de TSH receptor (TSH-R), thyroperoxidase (anti-TPO) en thyroglobuline (anti-Tg). Patiënten met AITD hebben gewoonlijk een combinatie van verschillende auto-antibodies. De detectie van schildklier-auto-antibodies is een integraal deel van de differentiaal- diagnose van AITD en specifiek voor de differentiatie van AITD door ziekten met autonoom functionerend schildklierweefsel.

Thyroglobuline (Tg), het precursor eiwit voor schildklierhormoon-synthese, is orgaan- en weefselspecifiek voor het schildklierorgaan. Daarom is serum Tg de belangrijkste indicator voor het monitoren van patiënten met gedifferentieerde schildkliercarcinoom (DTC), na een totale thyroïdectomie en een ablatieve behandeling met radioactief jodium.

De pré-operatieve serum Tg metingen reflecteren het vermogen van de tumor om Tg te secreteren en valideert de toepassing van het meten van serum Tg als een postoperatieve tumormarker. Verhoogde Tg waarden indiceren een terugkerende DTC.

Het bepalen van serum Tg kan ook zeer nuttig zijn om sub-acute thyroïditis te onderscheiden van factitieuze thyrotoxicosis en voor de differentiaal diagnose van neonataal hypothyroïdisme.

Leverbare producten Enzymimmunoassays (EIA)
Leverbare producten Radioimmuno assays (RIA)

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek?

Stuur een e-mailOf bel  0317 - 351838